30 Mayıs 2014 Cuma

Django'da Çerez Kullanımı


       Bilgisayar terimi olarak çerez ; kullanılan web sayfaların sunucularının, kullanıcı bilgisayarının hard diskine yerleştirdiği ufak bir text dosyasıdır. Yani, çerez; web sitesinin bir sonraki ziyarette kullanıcıyı tanıması için geçerli bilgidir. Bu text dosyası bir komut dosyası olmadığı gibi, virüs de değildir. Kullanıcıya özel bir tanımlamadır ve sadece çerezi tanımlayan web sunucusu tarafından okunabilir.


23 Mayıs 2014 Cuma

Modellerden Form Oluşturma


      Django'da bir veritabanına dayalı bir uygulama geliştirildiğinde Django modellerini ve bu modellere biçim olarak  yakın olan formları kullanırız. Örneğin, daha önce oluşturduğumuz okul projesinde öğretim görevlilerine ait modelimiz aşağıdaki gibiydi :

...
class OgretimElemani(models.Model):
  UNVAN_SECENEKLERI=(('AG', u'Araştırma Görevlisi'),
            ('DR', u'Doktor'),
            ('YD', u'Yardımcı Doçent Doktor'),
            ('DD', u'Doçent Doktor'),
            ('PD', u'Profesör Doktor'),
            )
  unvani = models.CharField(max_length = 2, choices= UNVAN_SECENEKLERI,
               blank=True , verbose_name='Unvanı')
  adi = models.CharField(max_length =50, verbose_name='Adı')
  soyadi = models.CharField(max_length =50,verbose_name='Soyadı')
  telefonu = models.CharField(max_length =10,blank=True,
                verbose_name='Telefon Numarası')
  e_posta_adresi = models.EmailField(blank = True,verbose_name='E-Posta Adresi')

  def __unicode__(self):
    return u'%s, %s' %(self.soyadi,self.adi)
  class Meta:
    ordering =['soyadi']

...


Daha sonra bu modelde tanımlı alan türlerini formumuzda tekrar tekrar yazıyorduk.

15 Mayıs 2014 Perşembe

Django'da Arama Formu Oluşturma

       Arama formları, verinin çok kabardığı durumlarda kullanıcıların istenilen veriye daha kısa yoldan ulaşması için tasarlanan formlardır. Hepimizin kullandığı arama motorlarını buna örnek olarak verebiliriz. 

       Bu gün burada, kendi yaptığımız bir uygulamaya arama formu nasıl eklenir sorusuna cevap vermek istiyorum. Geçen haftalarda üzerinde çalıştığımız okul projesinde öğretim elemanlarımıza ait bir listemiz vardı, bu liste biz her yeni bir öğretim görevlisi eklediğimizde büyüyecektir ve veri kümemiz büyüdükçe aradığımızı bulmamız daha güç hal alacaktır. Şimdi öğretim elemanları listemize bir arama formu ekleyelim. 

      Arama formunu oluşturmak için  ...\okul\yonetim\forms.py dosyasına arama formumuzu aşağıdaki gibi ekleyelim :

forms.py
...

class AramaFormu(forms.Form):

  aranacak_kelime = forms.CharField()

  def clean_aranacak_kelime(self):
    kelime = self.cleaned_data['aranacak_kelime']
    if len(kelime) < 3:
      raise forms.ValidationError('Aranacak kelime 3 harften az olamaz !..')
    return kelime